Политика за връщане

Приемаме ли връщане?

Само повредени продукти подлежат на замяна, за което купувачът трябва да информира Matterhorn Wholesale в рамките на 24 часа след получаването на пратката. Жалби от клиенти, които са клиенти на купувача, Matterhorn Wholesale не приема.