Информация

Сътрудничество на едро

Как да започнем сътрудничество: – моля, изпратете данни за фирмата по имейл; те са необходими за издаване на фактура – моля, регистрирайте се на уебсайта – не се колебайте да подадете поръчка. Как да поръчате: – да направите онлайн поръчка – не се изисква минимална поръчка – Поръчка по интернет: Направата на онлайн поръчка е […]

Политика за поверителност

Администратор на лични данниАдминистраторът на лични данни по смисъла на член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ […]

Политика за бисквитките

Порталът не събира автоматично никаква информация, с изключение на информацията, съдържаща се в „бисквитките“. Файловете с бисквитки (т.нар. „бисквитки“) са ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на Потребителя и са предназначени за използване на уебсайтовете на Портала. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето за съхранение в […]